mazanie záznamov

January 23, 2011 - 05:54 AM
Monika Janoťáková
- snezienka.m@gmail.com

Chcem poďakovať za Vaše piesne. Na mnohých som vyrastala, spievali sme ich v kostole a niektoré z nich zostali pre mňa silnými ešte dodnes. Chcem sa poďakovať aj za Vašu stránku, je to veľmi vzácny archív Vášho osobného bohatstva, o ktoré sa delíte s nami. Osobitne ďakujem, že ste zverejnili aj nahrávky z Jesus Christ Superstar, pretože táto opera je mojou srdcovou záležitosťou a vždy mi bolo veľmi ľúto, že som ešte nežila v dobe, keď prvýkrát zaznela na Slovensku. Narodila som sa až o 5 rokov neskôr, ale predsa mi to celkom neušlo. Ďakujem - za to, že to vzniklo aj v slovenskej verzii, v dobe, ktorá bola ťažká a ďakujem aj za to, že mnohé z toho zostalo aj pre dnešok. Ostali nielen nahrávky a fotografie, ale aj posolstvo, radostná zvesť o Božej láske k nám, ktorá prichádza na svet aj cez hudbu a pieseň. Nevytratila sa ani z Vašich piesní a môže sa dotknúť srdca človeka aj po rokoch. Verím, že sú medzi nimi aj tie, ktoré nám ostanú pre večnosť.

IP : 172.16.12.60
heslo:

všetky správy z IP: 172.16.12.60