mazanie záznamov

February 10, 2015 - 02:35 PM
ja
-

Ďakujem za Vaše slová, ktoré odzneli pri poslednej rozlúčke s Jurajom Mikulášom z Topoľčian........

IP : 87.197.79.246
heslo:

všetky správy z IP: 87.197.79.246